Ozonizace

Ozonizace

Darnsonvalovy proudy – high frekquency ozonation 

Darnsonvalovy proudy jsou vysokofrekvenční

  • zlepšují metabolismus pokožky
  • působí proti bakteriím, dezinfekčně
  • zlepšují práci kožních buněk
  • vylepšují krevní oběh

Kontraindikace:

  • Těhotenství
  • Kovové implantáty v těle
  • Nádorové onemocnění
  • Kardiostimulátor
  • Narušená pokožka
  • Epilepsie